Nagyenyedi Református Kollégium

30. Nagyenyedi Református Kollégium // Reformed College of Nagyenyed

Az 1622-ben Kolozsváron megrendezett erdélyi diétán (országgyűlésen) született döntés arról, hogy Bethlen Gábor fejedelem felsőoktatási tervezete megvalósulhat, így elfogadásra került az Academicum Collegium seu Gymnasium Illustre intézmény megalapítása. A Kollégiumnak története során igen sok szenvedést kellett átélnie, hol háborúknak, hol mészárlásoknak, hol könyvégetéseknek volt kiszolgáltatva. 1658 fordulópontnak bizonyult, hiszen az ekkor előretörő Oszmán erők elől először Kolozsvárra kényszerült települni a Kollégium, majd onnan – I. Apafi Mihály vezényletével – Nagyenyedre. A napjainkban már Bethlen Gábor Kollégium nevet viselő intézmény a város legjelentősebb oktatási színtere.

In 1622, the Transylvanian Diet which met in Cluj approved prince Gábor Bethlen’s plan regarding the establishing of an institution of higher education and therefore the Academicum Collegium seu Gymnasium Illustre was founded. This Hungarian reformed (Calvinist) school has seen multiple wars, massacres, book burns by foreign and local armies. The college, because of the Ottomans’ attacks in 1658, firstly took refuge in Cluj, and then it was moved to Aiud by prince Mihály Apafi I. Nowadays, the Bethlen Gabor College is Aiud’s most important educational institution.