Debreceni Református Kollégium

Debreceni Református Kollégium // The Calvinist College of Debrecen

A kálvinista Rómaként is ismert Debrecenben létesített Kollégiumot 1538-ban hozták létre. A Kollégium méltán lehet büszke arra, hogy kezdetétől fogva napjainkig működik, hazai és nemzetközi hírnevének megalapozásában pedig nagy szerep jutott annak, hogy társadalmi helyzettől függetlenül, mindig, mindenki számára nyitva állottak a kapui. A Debreceni Kollégium arról is neves, hogy az elmúlt 2 évszázad során kétszer is otthont adott a magyar politikai életnek, s mind a két alkalommal (1849. január-május, 1944. december) a Kollégium imatermében rendezkedett be a politikum. Kossuth ebben a teremben hirdetette ki 1849. áprilisában a Habsburg-ház trónfosztását is.

The Calvinist College was built in 1538. Throughout its half-millennium-long history, its cultural significance has reached great heights both within and outside of Hungary. Since the very beginning, it has provided both basic and higher education to anybody, independently of social status: children of peasants and artisans studied alongside those of the nobility. The historical significance of the Debrecen College was further emphasized by the fact that not only has it served an essential educational function, but it has also humbly served the country regarding public affairs.

 Franco Harris Womens Jersey