Gyulafehérvári Székesegyház

Gyulafehérvári Székesegyház // Cathedral of Alba Iulia

A Gyulafehérvári székesegyház a 13. század második felében, 1247 és 1291 között épült. Kétség sem férhet hozzá, hogy a térség egyik legfontosabb történelmi vonatkozású turisztikai látványosságának nevezhetjük a székesegyházat. Gyulafehérvár roppant mód fontos szerepet töltött be a magyar történelemben – Szent István korára visszatekintve –, hiszen a középkorban, mint püspökségi központként működött, azt követően pedig az újkori Erdélyi Fejedelemség fővárosa lett. A székesegyház falai között számos, az erdélyi-magyar történelemben jelentős család nagyjai vannak örök nyugalomra helyezve, így például megtalálhatjuk Hunyadi János szarkófágját is, de a Bethlen és Rákóczi családok egy-egy képviselőjének sírját is fellelhetjük. Az országban Gyulafehérvár egyedüliként tagja a román-kori örökségeket összetartani igyekvő Transromanica hálózatnak.

It was built between 1247 and 1291. St. Michael’s Roman Catholic Cathedral of Alba Iulia draws the most visitors of the Alba County seat; it is the best-preserved medieval religious edifice in Central Europe. It shelters the tombs of John Hunyadi (Hungarian: Hunyadi János) and other Transylvanian princes of the Bethlen and Rakoczy families. Recently, the cathedral has been included in Transromanica network, that represents the common Romanesque heritage of eight countries in Europe between the Baltic and the Mediterranean Sea. It is the only landmark in Romania to join the network.

 Archie Manning Jersey