Báthory Erzsébet

Nádasdy gróf feleségének, Báthory Erzsébetnek alakját már férje életében misztikus homály övezte. Okkult tudományokról és megkínzott szolgálókról beszéltek a környéken. Állítólag hatszáz lány életét oltotta ki, a vérüket pedig megitta. Báthory Erzsébetet 1610-ben tartóztatta le Thurzó György nádor, aki meglepetésszerűen látogatta meg. Erre a Báthory Erzsébet körül keringő pletykák kényelmetlensége (meg irigyelni való nagy vagyona?) miatt volt szükség, ugyanis a Báthory család rokonságba került a Zrínyi családdal, sőt magával a nádorral is. A vád szerint a csejtei kastély udvarában több lány holttestét találták eltemetve, sérüléseik a szóbeszédet igazolták. Erről állítólag Kereskényi György báró, a Báthoryak jó képességű, de rendkívül gátlástalan főembere értesítette Thurzót. Így remélve anyagi haszonszerzést az eljárásból. Ez indította előzetes vizsgálatra és számtalan tanúvallomás jegyzőkönyvbe vételére a nádort (aki hivatalból járt el Báthori Erzsébet ügyében).
A visszavonultan élő asszony ellen eljárást indítottak, aminek során a kínvallatás hatására szolgálói és komornái beismerő vallomást tettek.
Nádasdy özvegyét élete végéig a csejtei várban tartották fogva, befalazva, per és ítélet nélkül. Erzsébet itt halt meg 54 évesen, elborult elmével 1614-ben. A vádat bizonyítottnak tekintették, a cáfoló iratokat meg sem vizsgálták. Báthory Erzsébet több műalkotást, filmet ihletett, de alighanem a sárvári várban található Nádasdy-kiállításon kívül nincs olyan hely, ahol megtörtént volna a rehabilitációja. Trai Turner Womens Jersey