A jáki bencés apátság

A jáki templom különleges szerepet tölt be a magyar kulturális örökségben. Az egykori bencés apátság vaskos épülete a magyarországi középkor szimbolikus épülete. A monumentális bazilika nem csupán művészi gazdagságával, hanem viharos történetével is kiemelkedik a korabeli nemzetségi templomok sorából. Nyolcszáz esztendős életpályáján nyomot hagyott tűz, vihar és hadsereg. A 13. századi épületet többször átépítették, illetve a későbbi korszakok stílusjegyeivel kiegészítették, de a román stílust szerencsére egyik átépíttető sem írta fölül. A Szent György tiszteletére 1256-ban felszentelt templom utolsó nagy átépítése 1896 és 1904 között zajlott Schulek Frigyes tervei alapján. Ennek során a templom eredeti formájának visszaállítására törekedtek és a kor műemléki elveinek megfelelően indokolatlanul is jelentős átépítéseket végeztek nem mindig törekedve az eredeti részek megóvására. A sérült falszakaszokat kicserélték, a barokk ablakokat elfalazták, és lebontották a déli hajó emeletét. Leghíresebb része a befelé mélyülő, többszörösen tagolt főbejárat, melyet normann motívumok díszítenek.

További információk

Épen megmaradt román stílusú műemlékek Magyarországon

A 11. század végét nagyarányú építkezések jellemezték. Ekkorra épültek fel a román stílusú székesegyházak és a kolostortemplomok, valamint az első alárendelt templomok és kápolnák. Ezek nagy része sajnos jórészt fából épült, így szinte teljesen megsemmisültek. A később épült körkápolnák közül részben vagy egészben egy-kettő viszont ma is látható. Ma Öskün áll egy körtemplom, amely egy római őrtoronyra épült, és Magyarországon egyedülállóként, jelenleg szinte teljesen az eredeti állapotában áll. A székesegyházak és a kolostortemplomok egyaránt árkádokkal három hajóra osztott terű, kereszthajó nélküli bazilikák mintájára épültek. Ehhez a típushoz tartozott az I. Géza által 1074 után alapított váci székesegyház (ma már klasszicista épület áll a helyén, ugyanis kétszer is romba döntötték, előbb a tatárok, aztán a törökök), az 1075-ben alapított garamszentbenedeki bencés apátsági templom (amely négyszer porig égett, mindannyiszor újjáépítették), végül a somogyvári Szent Egyed apátsági templom. Az 1064-ben leégett pécsi székesegyház újjáépítését valószínűleg azonnal megkezdték - ez volt a kor egyik legnagyobb, a 12. századba is átnyúló építészeti vállalkozása. Boldván található egy református templom, amely mellett még láthatók a 12. századi monostor romjai. A 13. században épült Mánfán, majd Egregyen és Csempeszkopácson egy-egy kő- illetve téglatemplom, valamint az ócsai templom, amely a román stílus egyik legszebben megőrzött műemléke. Késői román stílusban épült a 13. század végén a veleméri templom, és a csarodai templom is, amelynek 13-17. századi belső falfestése talán a legértékesebb és legszebb román stílusú, falusi templomunkká teszi. A vizsolyi templom pedig (itt nyomták az első magyar nyelvű, Károli Gáspár-féle Bibliát) már gótikus hatást is mutat. A román kori, világi építészet szép példái a cseszneki vár, amelyet a tatárjárás után, a 13. század végén építettek, és a füzéri vár.