Posted by on

Klebelsberg és a demográfia

Klebelsberg életművének központi eszménye a gyermek, a gyermek oktatása, testi és lelki egészségének megőrzése. “A magyar anya, aki a világra hozza az újszülöttet, és a magyar tudós, aki kutat és tanít, ugyanazt a célt szolgálja, Magyarország feltámadását.” Egyik beszédében kifejtette, hogy a másfél százados török pusztítás után a magyar anya termékenységének volt köszönhető – családonként 10-13 gyermek – a nemzet megmaradása. Az egészségügy legsürgetőbb feladatának a gyermekhalandóság csökkentését és a gyermekbetegségek elleni harcot találta. Egyetemépítő programjának élére is mindenütt a szülészeti és gyermekklinikák építése került, mert a kultuszminiszter “a gyermek minisztere” is. Gyermekvédelmi programjába tartozott a gyerekek terhelésének csökkentése az iskolákban, a sportra való nevelés és az iskolai orvosi gondozás is. Kisdedóvók alapítását szorgalmazta, hogy segíteni tudja a középosztálybeli anyákat. A pedagógusoktól megkövetelte a gyermek szeretetét tanításuk mellett. Felfogása szerint a játékos gyermekből lesz dolgos, magyar felnőtt, aki vállalkozását s az élet nagy kötelességeit emelt fővel, mosolyogva és nem elkeseredéssel vállalja.

 Tyler Lockett Jersey