[DE] Érdi minaret

[DE] Szulejmán parancsára a simontornyai szandzsák ura, Hamza bég palánkvárat építtetett Érden–a hódoltság korában róla Hamzabégnek nevezték. A háromszáz katonát befogadó palánkon belül a következő században dzsámit és sóskúti mészkőből tizenkét szegletű minaretet emeltek. Az Ófaluban áll az egykori dzsámiból magmaradt, a XVI. század második felében épült minaret, ami a pécsi és az egri mellett a harmadik az országban. Az érdi minaret zömökségével tűnik ki, mindössze 23 méter magas. A minaret müezzinerkélye és sisakja villámcsapás következtében megsérült, a dzsámi elpusztult, építőköveit széthordták. Az 1962-65 közötti régészeti ásatás eredmé­nyeit alapul véve készítette el Ferenczy Károly építész a helyreállítási terveket. A részleges rekonstrukció során, a kiegészítések olyan anyag haszná­latával és formában történtek, amelyek a mai látogató számára egyértelműen megkülönböz­tethetőek az eredeti építési anyagtól és lehetséges megjelenéstől. A dzsámi visszaépítésére még csak kísérletet sem lehetett tenni: a Mekka felé tájolt, egykori templombejárattal szembeni Mihráb fülkét vasbetonból készítették el, a templom sarkait vasbeton lámpákkal jelzik. A toronyba a templom belsejéből induló lépcsőn feljutva lehetett belépni. Ma egy vasbeton lépcső vezet fel a torony bejáratához. A Mekka felé tájolt felső ajtón át kilépve csodálatos panoráma nyílik az Ófalura, a Dunára és a Beliczay-szigetre.

http://www.utazzitthon.hu/erd_minaret.html

http://hu.wikipedia.org/wiki/Minaret Anthony Zettel Jersey